Chambres d'hôtes Bourgogne

Algemene voorwaarden chambres d'hôtes en gîte Domaine de Savigny

1. Reservering
Een reservering wordt definitief nadat u een bevestigingsmail van Domaine de Savigny hebt gekregen en uw aanbetaling is ontvangen.

2. Betaling
De betaling dient - onder vermelding van het factuurnummer - binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op rekening van ServiceImmo, Domaine de Savigny, Frankrijk. Het resterende bedrag wordt bij aankomst voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele andere kosten, gemaakt tijdens het verblijf op Domaine de Savigny, worden contant voldaan bij vertrek. Domaine de Savigny beschikt niet over een pinautomaat of credit card systeem.

3. Borg
Voor het huren van de gîte Savigny of een van de gastenkamers wordt geen borg gevraagd. Schade en breuken dienen tijdens het verblijf te worden gemeld en worden in goed onderling contact opgelost.
Indien u het volledige domein of manoir van Savigny huurt, wordt een borg van 750 euro gerekend. Deze dient voor aankomst te zijn betaald en wordt uiterlijk 14 dagen na vertrek geretourneerd, mits het gehuurde in goede staat is achtergelaten. Eventuele gebreken worden verrekend met de betreffende borg.

4. Aankomst en vertrek
Chambres d'hôtes: aankomst tussen 16.00 en 21.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Gîte:
aankomst tussen 15.30 en 21.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur.

Indien u later aankomst, gelieve dit vooraf telefonisch of per email te melden. Zonder bericht over late aankomst staat het de eigenaar vrij om het gehuurde weer vrij te geven voor andere gasten. Ook is de eigenaar niet verplicht te wachten op een gast die laat aankomt zonder daarover de eigenaar vooraf te hebben geïnformeerd.

5A. Annuleringsvoorwaarden chambres d'hôtes:
Annulering kan alleen schriftelijk (brief of email).
Kosteloos annuleren van uw verblijf in de chambres d'hôtes kan tot 30 dagen voor aankomst.
Bij annulering vanaf 30 dagen voor aankomst wordt 50% van de totale reservering in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van aankomst, tijdens het verblijf of bij No Show wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Eventueel verplaatsen van het verblijf kan uitsluitend in hetzelfde boekjaar en op basis van beschikbaarheid.

Annulering door Domaine de Savigny: indien de verhuurder de reservering annuleert als gevolg van onvoorziene omstandigheden, dan wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De klant ontvangt een alternatief aanbod. Indien dit alternatieve aanbod niet past, ontvangt de klant het aanbetaalde bedrag retour.
Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

Wij adviseren u een reis/annuleringsverzekering af te sluiten.

5B. Annuleringsvoorwaarden gîte:
Annulering kan alleen schriftelijk (brief of email).
Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst worden 30% van de totale som in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 60-15 dagen voor aankomst wordt 50% van de totale reservering in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 14 dagen voor aankomst, tijdens het verblijf of bij No Show wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Eventueel verplaatsen van het verblijf kan uitsluitend in hetzelfde boekjaar en op basis van beschikbaarheid.

Annulering door Domaine de Savigny: indien de verhuurder de reservering annuleert als gevolg van onvoorziene omstandigheden, dan wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De klant ontvangt een alternatief aanbod. Indien dit alternatieve aanbod niet past, ontvangt de klant het aanbetaalde bedrag retour.
Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

5C. Annuleringsvoorwaarden inzake COVID-19
Heeft u een kamer of gîte geboekt voor 2021 en kan deze reservering niet doorgaan door maatregelen die door de oerheid zijn opgelegd, dan kunt u uw reservering kosteloos verzetten tot een jaar na de oorspronkelijke datum van aankomst. In alle andere gevallen gelden de voorwaarden zoals vermeld bij 5A en 5B. Dit geldt ook voor verblijven die zijn verplaatst vanuit 2020.

Wij adviseren u een reis/annuleringsverzekering af te sluiten.

6.
Roken en verdovende middelen
Het bezit van drugs of het gebruik daarvan is uitdrukkelijk verboden. Roken mag alleen op de terrassen en sigaretten dienen netjes te worden opgeruimd. (Let op: gooi geen sigaretten in het gras, bij droogte vat dit snel vlam, zelfs als u denkt dat de sigaret goed uit is gedaan).

7. Kosten door schade
Indien blijkt dat tijdens of na het verblijf er onbehoorlijk is omgegaan met het gehuurde en er extra schoonmaak/bestrijding nodig is dan normaal, dan dienen de kosten door de huurder te worden vergoed. De kosten voor het verhelpen van gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode/het verblijf zijn voor rekening van huurder, uitgesloten de gebreken ten gevolge van slijtage. Alvorens gebreken te verhelpen, dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan onderdelen van apparatuur te verwijderen om gebreken te verhelpen.

8. Persoonlijke schade
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.

9. Maatregelen van orde van algemene orde
De huurder/gast verplicht zich als "goed huisvader" zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder en medebewoners of anderen voor wie hij verantwoordelijk is geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toe brengen aan het inventaris en alle op het perceel aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast en/of hinder, in de ruimste zin van het woord, te veroorzaken aan de omgeving. Huurder is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen in de indeling van de woning of zaken te verwijderen of te veranderen. Indien de huurder de in de algemene voorwaarden genoemde zaken niet nakomt, kan de verhuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Dit wil zeggen dat de huurder de woning direct verlaat en oplevert aan de verhuurder.

Tarieven chambres d'hôtes en gîte
Actuele tarieven vindt u op de website www.domainedesavigny.com.

----
Algemene voorwaarden d.d. februari 2021

 

 

Chambres d'hôtes Bourgogne
 
Chambres d'hôtes en gîte landgoed Domaine de Savigny
Nièvre, Bourgogne, Midden-Frankrijk

sitemap

Chambres d'hôtes Table d'hôtes Gîte Omgeving Foto's Reserveren en Contact